Custom image

Student Transfer Before 2018

 

STUDENTS TRANSFERRED IN- JANUARY-2013

Sr. No. Name of student Name of Parent Admission No. Class Studying T.C. No. Date
1 Tanishaa Dey Sh. Surijit Dey 3292/2012 III 944/094 29.01.2013

STUDENTS TRANSFERRED IN- FEBRYARY-2013

Sr. No. Name of student Name of Parent Admission No. Class Studying T.C. No. Date
1 Cancelled 944/095
2 Cancelled 944/096
2 Manisha Rani Barik Sh. Ashok Kumar Barik 2576/2008 IX 944/097 16-02-2013
4 Samita Rani Sh. Ashok Kumar Barik 3028/2011 II 944/098 16-02-2013

STUDENTS TRANSFERRED IN- APRIL-2013

Sr. No. Name of student Name of Parent Admission No. Class Studying T.C. No. Date
1 Sahil Dagar Sh. Rohtash Singh 2873/2010 X 944/099 01-04-2013
2 Deepali Dagar Sh. Rohtash Singh 2874/2010 VIII 944/100 01-04-2013
3 Himadri Biswas Sh. Biplab Biswas 2792/2010 IV 945/001 02-04-2013
4 Sourav Rout Sh. Kuber Ch. Rout 2955/2010 X 945/002 02-04-2013
5 Simran Rout Sh. Kuber Ch. Rout 2968/2010 VI 945/003 02-04-2013
6 Sreeja Sh. Santosh Kumar Sahoo 3041/2011 III 945/004 02-04-2013
7 B. Bimlata Sh. B. Narayan 2195/2007 VII 945/005 02-04-2013
8 Ajay Kumar Das Sh. Laxmidar Das 2674/2009 V 945/006 06-04-2013
9 Krushna Chandra Patra Sh. Tirupati Patra 2221/2007 VI 945/007 08-04-2013
10 Subrat Kumar Rout Sh Satyabadi Rout 3279/2012 II 945/008 09-04-2013
11 Aayesha Abhilipsa Sh. Golak Sekhar Rout 3276/2012 II 945/009 12-04-2013
12 Soumya Priyadarsini Sh. Saroj Ranjan Bharati 3446/2013 I 945/010 12-04-2013
13 Sanjana Sh. Balinder Singh 3417/2013 I 945/011 12-04-2013
14 Adithi Deepak Sh. K. R. Deepak Kumar 3252/2012 II 945/012 16-04-2013
15 Adithi Deepak Kumar Sh. K. R. Deepak Kumar 3125/2011 VI 945/013 16-04-2013
16 Khushi Yadav Sh. Gajraj Singh 3275/2012 II 945/014 20-04-2013
17 Ayush Kumar Bar Sh. G. K. Bar 2912/2010 VII 945/015 20-04-2013
18 Ankush Kumar Bar Sh. G. K. Bar 2911/2010 VII 945/016 20-04-2013
19 Tanisha Garg Sh. Desh Raj Garg 2720/2009 IX 945/017 23-04-2013
20 Saswati Bahagirathi Behera 2657/2013 VII 945/018 23-04-2013
21 Nihar Ranjan Marndi Sh. Damburudhar Marndi 3274/2013 II 945/019 25-04-2013
22 N. Neha Sh. N. Paramod Kumar 2721/2009 VI 945/020 26-04-2013
23 Nikita Patel Sh. Amitendra Singh 3128/2011 VI 945/021 26-04-2013
24 Aysush Singh Sh. Amitendra Singh 3421/2013 I 945/022 30-04-2013

STUDENTS TRANSFERRED IN- MAY-2013

sL. No Name of the Student Name of Parent Admission No. Class Studying TC No. Date
1 Sarthak Pratik Sh. Pramod Kr. Behera 3185 IX 945/023 01-05-2013
2 Ayush Naithani Sh. Durga Prasad 3428 I 945/024 01-05-2013
3 Auranjay Sarkar Sh. Pranatosh Sarkar 2722/09 V 945/025 03-05-2013
4 Parinita Engty Sh. Pradeep Engty 3154/11 X 945/026 03-05-2013
5 Subraj Pattanaik Sh. Sushanta Pattanayak 2053/06 VIII 945/027 03-05-2013
6 Aditi Naithani Sh. Durga Prasad 2705/09 VI 945/028 04-05-2013
7 Pratistha Poonam Sh. Prasant Rout 2704/09 X 945/029 04-05-2013
8 Shreeya Suman Sh. Prasant Rout 2744509 V 945/030 04-05-2013
9 Swati Sucharita Mahapatra Sh. Debaraj Mahapatra 2808/2010 IV 945/031 09-05-2013
10 Soumya Suravita Mahapatra Sh. Debaraj Mahapatra 2512/2008 IX 945/032 09-05-2013
11 Ankit Biswas Sh. Narayan Biswas 3119/2011 VIII 945/033 14-05-2013

STUDENT TRANSFERRED IN JUNE 2013

SL No Name of Student name of parent Admission No. Class Studying T.c. no date
1 Satyjit Sethi Sh N K Seti 3069/2011 III 945/040 7/6/2013
2 Anwesha Achary Sh Sasi Bhusan Achary 3011/2010 IV 945/083 12/6/2013
3 Dipanjali Bihari Sh N Bihari 2767/2009 VIII 945/088 17/6/2013
4 Sipanjali Bihari Sh N Bihari 3020/2011 III 945/089 17/6/2013
5 Kumari shubham Sh P Kumar 2748/2009 VI 946/007 24/06/2013
6 Kumari Rupam Sh P Kumar 2749/2009 VIII 946/008 24/06/2013
7 Md Shanawal Sh Md Aftab Alam 2945/2010 V 946/10 25/06/2013
8 Bhabani Shanker Sahoo Sh S C Sahoo 2368/2007 IX 946/12 25/6/2013
9 Neha Kumari Sh s K Sing 3214/2011 XI Com 946/17 27/6/2013
10 Ujjwal ku Singh Sh s k Sing 3213/2011 VIII 946/18 27/6/2013
11 Ashis Kumar Sh A Kumar 2774/2009 VI 946/19 27/6/2013
12 D G shekher Sh D Simahach 2852/2010 IV 946/24 28/6/2013
12 Dunkana Yashwant Sh D Simahach 3089/2011 III 446/25 28/6/2009

STUDENTS TRANSFERRED IN JULY 2013

SL NO Name of Students Name of Parent Admission No. Class T.C. No. Date
1 Rupali Sahu Sh. S.K. Sahoo 2788/10 IX 946/31 02/07/2013
2 Bhanu Priya Sahoo Sh. S.C. Sahoo 2367/9 XI Com 946/32 02/07/2013
3 P. Deepa Sh. Prithivirg 148/82 VIII 946/35 03/07/2013
4 Jashan Preet Singh Sh. Sukhwinder Singh 2817/10 IV 946/36 03/07/2013
5 Pragyan Dash Sh. C.S. Dash 2079/6 XI Sc 946/38 06/07/2013
6 Rudra Prasad Dash Sh. C.S. Dash 2104/6 VIII 946/39 06/07/2013
7 Saroj Kumar Rout Sh. Madhusudan Rout 2913/10 IX 946/40 08/07/2013
8 Sonam Devi Sh. Satbeer Singh 2858/10 VII 946/41 11/07/2013
9 Susmita Behera Sh. Sankarsan Behera 2882/10 V 946/42 11/07/2013
10 Subham Purty Sh. Yogender Purty 2770/9 VI 946/43 24/07/2013
11 Debasis Dash Sh. D.K. Dash 2276/7 IX 946/45 29/07/2013

STUDENTS TRANSFERRED IN AUGUST 2013

SL NO Name of Students Name of Parent Admission No. Class T.C. No. Date
1 Abhisek Jena Sh. Ratnakar Jena 2405/7 VII 946/49 05/08/2013
2 T.P.S. Narayan Behera Sh. Daitari Behera 2480/8 VI 946/50 05/08/2013
3 Masoom Kumar Dalai Sh. Manas Ku. Dalai 2884/10 VIII 946/51 05/08/2013
4 Ritik Roshan Dalai Sh. Manas Ku. Dalai 2883/10 VII 946/52 05/08/2013
5 Nikhil Sandhu Sh. Sunil Kumar 3116/11 VIII 946/54 07/08/2013
6 Prasanta Gochhayat Sh. Nau Gochhayat 3291/12 II 946/55 07/08/2013
7 Varsha Kumari Sh. Sukra Oram 2786/10 IX 946/56 07/08/2013
8 Ritu Kumari Sh. Sukra Oram 2787/10 VII 946/57 07/08/2013
9 Aman Pratap Singh Chauhan Sh Arun P S Chauhan 3181/11 XI.COM 946/58 13/08/2013
10 Piyashi Mukhprjeee Sh P P Mukherjee 2976/10 VIII 946/59 13/08/2013
11

Prasanta Kumar Swain

Sh T K Swain 1769/5 XI Com 946/60 16/08/2013
12 Shreya Tarafder Sh. Sakbed Tarafder 2795/10 IV 946/61 26/08/2013
13 Jyoti Kumari Sh. Punit Kapordar 3232/11 III 946/62 31/08/2013
14 Deepa Kumari Sh. Punit Kapordar 3414/13 I 946/63 31/08/2013
15 Deepak Kumar Sh. Nand Lal Kumar 2521/8 XI Sci 946/65 31/08/2013

STUDENTS TRANSFERRED IN SEPTEMBER 2013

SL. NO Name of the Students Name of the parent Admission No. Class T.C. No. Date
1 Ayusman Rout Sh. Alok Rout 3272/11 III 946/66 02/09/2013
2 Sanat Khuntia Sh. Ratnaker Khuntia 3593/13 XI Sc 946/67 6/09/2013
3 Ishika Kumar Bhagat Sh Pradip Kumar Bhagat 2634/9 V 947/68 7/09/2013
4 Ayush Kumar Bhagat Sh. Pradip Kumar Bhagat 1934/5 IX 947/69 7/09/2013
5 Swagatika Sahu Sh Basanta kumar Sahu 3487/13 II 946/70 12/09/2013

STUDENTS TRANSFERRED IN OCT 2013

SL NO Name of students name of parent Admission No. Class T.C. No. Date
1 Prerak Sharma Sh Subhash Chand Sharma 3537 IV 946/71 3-10-2013
2 Preran Sharma Sh Subhash Chand Sharma 3538 III 946/72 3-10-2013
3 Madhuyanka Kumari Sh Uday Kumar 3294 VIII 946/73 4-10-2013
4 Priyanka Kumari Sh uday Kumar 3295 X 946/74 4-10-2013
5 Medhansh Kumar Ramba Sh Navin Kumar Ramba 3493 II 946/75 9-10-2013
6 Monish Kumar Ramba Sh Navin kumar Ramba 3496 V 946/76 9-10-2013
7 Akash Rajak Sh Ganesh Rajak 2853 IV 946/77 22-10-2013

STUDENTS TRANSFERRED IN NOV-2013

SL.NO Name of Student Name of Parent Admission No. Class T. C. No. Date
1 Amrit Mallick Sh Ananta Ch Mallick 2869 IV 946/78 06-11-2013

STUDENT TRANSFERRED IN MARCH -2014

SL.NO NAME OF STUDENT NAME OF PARENT ADMISSION NO. CLASS T.C.NO. DATE
1 Raj Aryan R. K. Khatri 3642 III 946/79 28-3-2014
2 Amtul Musabbir M.D.Khan 2877 VIII 946/80 28-3-2014
3 Upparapalli Shrays U. Venkat 3079 IV 946/81 28-3-2014
4 Amatus Sabur Mahem Uddulla Khan 2793 V 946/82 28-3-2014
5 Amish Ku Khadanga S.K. Khadanga 3402 IX 94+/83 28-3-2014

STUDENT TRANSFERRED IN APRIL -2014

SL.NO NAME OF STUDENT NAME OF PARENT ADMISSION NO CLASS T.C.NO DATE
1 Anjali Kumari Kaushelandra kumar 3433 II 946/84 1-4-2014
2 Adarsh Mandhata Pattanaik S.N. Mandhata pattanaik 3615 IV 946/85 1-4-2014
3 Aditya Mandhata pattanaik S.N. Mandhata Pattanaik 3616 IV 946/86 1-4-2014
4 Asutosh mohapatra S Mohapatra 2680 VI 946/88 1-4-2014
5 J Kisore Kumar J Yaranna 99/82 IX 946/87 1-4-2014
6 Nimishakavi Ratna N V Subrahmanya 3341 V 946/89 1-4-2014
7 Vardhani Pravallika N V subrahmanya 3340 VIII 946/90 1-4-2014
8 Himani Biswas T K Biswas 3025 IV 946/91 1-4-2014
9 Ayush Kumar Arun Kumar 3492 III 946/92 2-4-2014
10 Varsha Rajput Sh Kamlendar Singh 2981 V 946/93 3-4-2014
11 Abhinendara Singh Sh Kamlendar Singh 3032 IV 946/94 3-4-2014
12 Ankita Singh Sh Kamlendar Shri Vishnu Kumar Singh 3430 II 946/95 3-4-2014
13 Satwik Sadhya Sh Mahip Kumar Sing 3139/11 V 946/96 3-4-2014
14 Pragya Sh Mahip Kumar Sing 3418/13 II 946/97 3-4-2014
15 Maya Shankar Sh Vijay Kumar 3412/13 II 946/98 3-4-2014
16 Palash Sardar Sh P K Sardar 3156/11 IX 946/99 3-4-2014
17 Dhruv Rajak Sh Kishore Shyanld Rajak 2570/8 VII 946/100 3-4-2014
18 Varsha Sh Anup Sing Nagal 2893/10 VIII 71/001 5-4-2014
19 Aditya Narayan swain Sh Dharmanda Swain 1718/05 X 71/004 7-4-2014
20 Arman swain Sh Dharmananda Swain 2668/09 VI 71/005 7-4-2014
21 Chatan Kumar Sh S K Singh 3265/12 III 71/006 16-4-2014
22 Kumari Divya Sh S K Singh 2964/10 X 71/007 16-4-2014
23 Amisha Kumari Sh S k Singh 2965/10 VII 71/008 16-4-2014
24 Bharti Sh poooran Singh 2934/10 V 71/009 21-4-2014
25 Dushyant Sh Pooran Sing 3414/13 II 71/010 21-4-2014
26 Dake Dyuthi Sh D Shridhar 2724/9 VI 71/011 23-4-2014
27 G Baishnabi Behera Sh G Narayan Behera 2651/9 VI 71/012 23-4-2014
28 Dake Chitra Shriya Priya ranjani Sh Dake Shridhar 3251/12 III 71/013 23-04-2014
29 Ishita Sh J s Randhaawaa 3488/13 VIII 71/014 25-4-2014
30 Yuvaraj Singh Sh Mukesh Kumar Singh 2865/10 VIII 71/16 28-4-2014
31 Khushi Kumari Sh Mukesh Kumar Singh 2878/10 VI 71/17 28-4-2014
32 Niket Kumar Sing Sh Mukesh Kumar Sing 2864/10 IX 71/15 28-4-2014
33 Sandeep Kumar Tudu Sh Dhanai Tudu 3266/2012 III 71/18

1-5-2014

34 K Punyavati Sh K Appalaswani 1238/2003 XI 71/19 1-5-2014
35 Jyotika Bhadra Sh Jiban Kumar Bhadra 2887/2010 IX 71/20 2-5-2014

STUDENT TRANSFERRED IN MAY-2014

SL.NO NAME OF STUDENT FATHER'S NAME ADMN CLASS T.C.NO DATE
1 Sandeep Kumar Tudu Sh Dhani Tudu 3266/2012 III 71/18 01-05-2014
2 K Punyavati Sh K. Appalaswani 1238/2003 XI (fail) 71/19 01-05-2014
3 Jyotika Bhadra Sh Jiban ku Bhadra 2887/2010 IX 71/20 02-05-2014
4 Hiten Bhadra Sh Jiban Ku Bhadra 3254/2012 III 71/21 02-05-2014
5 K . Amithraj Sh K . P. Rao 1793/2005 X 71/22 03-05-2014
6 Dibyajoti Palai Sh Dolagobinda Palai 3134/2011 IX 71/23 03-05-2014
7 Sikhyajyoti Palai Sh Dolagobinda Palai 3152/2011 IV 71/24 03-05-2014
8 Saiket Maity Sh Satrughana Maity 2791/2010 VI 71/25 13-05-2014

STUDENT TRANSFERRED IN JUNE-2014

SL.NO

NAME OF STUDENT

FATHER'S NAME

ADMN.

CLASS

T.C. NO.

DATE

1

Rajesh Kumar

Kamlesh Prasad Yadav

2843/2010

VIII

71/26

31-05-2014

2

Priyadarsini Parida

Tapan Parida

3081/2011

IV

71/64

23-06-2014

3

Rudra Narayan Mohapatra

Baishnab Charan Mohapatra

2341/2007

XI SC

71/38

13-06-2014

4

Ayush Kumar Senapati

Bata Krushna Senapati

2819/2010

V

71/66

24-06-2014

5

Nishant Kumar

Ravindra Kumar Singh

3392/2012

VIII

71/74

25-06-2014

6

Ayush Kant Singh

Atma Singh

3127/2011

XI Com

71/76

25-06-2014

7

Kashturi Chakravarty

Dhananjoy Chakravarty

2889/2010

XI Com

71/77

25-06-2014

8

Arun Kumar Singh

Nabin Chanda Singh

3093/2011

V

71/78

25-06-2014

9

Priya Kumari

Premnath Kumar

3179/2011

VII

71/79

25-06-2014

10

Reshu Kumar Yadav

Sri P N Yadav

3485/2013

IX

71/36

06-06-2014

11

Asutosh Prasad Sahoo

Sri Basudeb Sahoo

3400/2012

IX

71/85

27-06-2014

12

Paritosh Sahoo

Sri Basudeb Sahoo

3396/2012

IV

71/86

27-06-2014

13

Meenakshi Marandi

Masa Marandi

3273/2012

III

71/91

30-06-2014

14

pandraju sai Dhananjay

P A Raju

3544/2013

II

71/95

03-07-2014

15

pandraju Poorvi Pravallika

P A Raju

3645/2013

IV

71/96

03-07-2014

16

Damayanti Behera

Gangadhar Behera

2839/2010

XI sc

71/79

04-07-2014

17

Akshay Kumar

Bibhu Harijan

2845/2010

XI sc

72/03

08.07.2014

18

Chinmoyee Panigrahi

Chachadhara Panigrahi

3198/2011

IX

72/04

08.07.2014

19

Ankita Behera

Akshaya Ku Behera

1459/2004

IXsc

72/07

10.07.2014

20

Dishanta Ku singh

A N singh

3624/2013

III

72/08

11.07.2014

21

Singray Soren

Kariya Soren

1467/2004

XI sc

72/09

11.07.2014

22

Madhusmita Singh

M K Singh

1241/2003

XI sc

72/10

11.07.2014

23

Sai Priyadarsinin Swain

Raj Sekhar Swain

3270/2012

III

72/12

11.07.2014

24

Abhisek Samal

Kamal Lochan Samal

3088/2011

IX

72/13

14.07.2014

25 Anurag Samal kamal lochan samal 3097/2011 V 72/14 14.07.2014
26 Jagannath Sethy Gangadhar Sethy 3118/2011 XI sc 72/15 14.07.2014
27 Anuradha Kumari Ashok Kumar Singh 3246/2012 III 72/16 16.07.2014
28 Annu Kumari Ashok Kumar Singh 3090/2012 IX 72/ 17 16.07.2014
29 Akash Kumar Singh Ashok Kumar Singh 3293/2012 VIII 72/18

16.07.2014

30 Kissan Marandi Bikram Marandi 1519/2004 X 72/19 16.07.2014
31 Abhishek Kumar Anil Kumar 2996/2010 VIII 72/20 16.07.2014
32 Pooja Kumari Anil Kumar 2995/2000 XI sc 72/21 16.07.2014
33 sangharsh panda s s panda 1520/2004 VIII 72/22 22.07.2014
34 zafer ahamad khan Naser Ahmed Khan 3017/2011 IV 72/23 24.07.2014
35 Abhishek tudu Bishnu Deo Tudu 3155/2011 VII 72/24 24.07.2014
36 Manish Kumar Chandra Kishore Yadav 3210/2011 VI 72/25 24.07.2014
37 Anmol das

Anuja Kumar Das

2366/2007 X 72/29 26.07.2014
38 Sudhanshu Kumar Chandra Kishore Yadav 3220/2011 IV 72/26 24.07.2014
39 Muskan Begum Nasar Ahemad Khan 3262/2012 III 72/27 24.07.2014
40 Ashish Krishna Sethy Manas Kumar Sethy 2034/2006 X 72/28 24.07.2014
41 aditya subham rout Sushnta Kumar Bhoi 3326/2012 VI 72/30 26.07.2014
42 Deepak Kumar Dinesh Paswan 3561/2013 VIII 72/31 26.07.2014
43 Jyoti Kumari Dinesh Paswan 3562/2013 V 72/32 26.07.2014
44 Suraj kumar Dinesh Paswan 3563/2013 IX 72/33 26.07.2014
45 Ragini Kumari Mithilesh Kumar ray 3627/2013 IX 72/34 26.07.2014
46 Satyajeet Behera Sridhar Behera 3398/2012 VIII 72/35 26.07.2014
47 Swagatika Behera Sridhar Behera 3399/2012 IV 72/36 28.07.2014
48 P R Sarabjit R N Sahoo 1479/2004 X 72/37 28.07.2014
49 Kunal Ray Mithilesh Kumar ray 3628/2013 VI 72/38 30.07.2014
50 Rupesh Kumar Rajesh Rajak 3363/2012 X 72/39 30.07.2014
51 Suraj Ku Nayak Soubhaaya Kumar Nayak 2812/2010 V 72/40 30.07.2014
52 Anuj Kumar Rajesh Rajak 3364/2012 IX 72/41 30.07.2014
SL. No Name of the Student Name of Parent Admission No. Class Studying TC No. Date
1 Mukesh Kumar Dehuri B K Dehuri 3331/2012 VI 72/42 4.8.2014
2 Rakesh Ranjan Kumar Dehuri B K Dehuri 3333/2012 IX 72/43 4.8.2014
3 Arpita Dehuri B K Dehuri 3442/2013 II 73/44 4.8.2014
4 Rupam Samanta Mritunjay Samanta 3834/2014 I 72/45

4.8.2014

5 Anubhab Tarai Gyanada Prasad Tarai 3594/2013 VI 72/46 5.8.2014
6 K Ajit Kumar K Prabhakar Rao 3761/2014 II 72/47 6.8.2014
7 Sumit Kumar Behera Brundaban Behera 3236/2011 VIII 72/48

11.8.2014

8 Amit Kumar Behera Brundaban Behera 3237/2011 IX 72/49 11.8.2014
9 Aryan Jena Bharat Kumar Jena 3683/2014 I 72/50 11.08.2014
10 Juhi Kumari Rai P K Rai 3175/2011 VII 72/51 12.8.2014
11 Navendu Kumar Rai Pradeep Kumar Rai 3176/2011 VII 72/52

12.8.2014

12 Sumit Kumar Rai Pradeep Kumar Rai 3105/2011 IV 72/53

14.8.2014

13 Roshni Kumari Rai P K Rai 3205/2011 XI com 72/54 14.8.2014
14 Nilanchan Patra Narayan Patra 3165/2011 IX 72/55 18.8.2014
15 Pujachana Nayak Pamod Kumar Nayak 3534/2013 VIII 72/56 22.8.14
16 Aditi Chakraborty Pranab Ranjan Chakraborty 3819/2014 I 72/57 25.8.2014
17 Arghya Chakraborty Pranab Ranjan Chakraborty 2888/2010 XI sc 72/58 25.8.2014
18 RishiKant Pattanayak B K Pattnaik 3523/2013 IX 72/59 26.8.2014
19 Suryakant Pattnayak B K Pattnayak 3522/2013 XI SC 72/60 26.8.2014
20 Adwait S Kumar P Sunil Kumar 3553/2011 VI 72/61 27.8.2014
21 Rayyan Sami Modak Sami A R Modak 3347/2012 III 72/62 27.8.2014
22 Adethis S Kumar p Sunil Kumar 3427/2013 II 72/63 27.8.2014
23 Purvi Pal Sridhar Pal 3650/2013 IX 72/64 28.8.2014
24 Rajat Mohan Hembram Mohan Hembram 606/2000 XII COM 72/65 30.8.2014
25 Anna Purna Pati Ranjan Pati 3480/2013 I 72/66 19.9.2014
26 Harshit Ranjan Prasad Rajiv Ranjan Kumar 3208/2011 V 72/67 24.9.2014
27 Shruti Dubey Puneet Kumar Debay 3797/2011 XI COM 72/68 27.9.2014
28 Sayan Banerjee Mintu Banerjee 3720/2014 I 72/69 10.10.2014
29 Sazid Ali Khan Sahajan Ali Khan 3018/2011 IV 72/70 5.11.2014
30 Bhabani Shankar Panda Subash Chandra Panda 3745/2014 I 72/71 18.11.2014
31 Neha Nanda Sumant Kumar Nanda 3240/2012 VI 72/72 11.12.2014
32 Sayanko Paul Biswajit Paul 3147/2011 XI SC. 72/73 19.12.2014
STUDENTS TRANSFERRED IN APRIL-2015
33 Aswini Kumar Tripathy Pradipta Kumar Tripathy 2639/2009 VI 72/74 05.01.2015
34 Soham Sundara Sudhir Kumar Sundara 3690/2014 II 72/75 01.04.2015
35 Sneha Mallick Mrityunjoy Mallick 3135/2011 VI 72/76 04.04.2015
36 Suman Behera Hrusikesh Behera 3078/2011 V 72/77 04.04.2015
37 Sagar Sethi Dushasan Sethi 3227/2011 VI 72/78 04.04.2015
38 Rashmirekha Sethi Dushasan Sehi 3226/2011 IX 72/79 04.04.2015
39 Dibyajyoti Mishra Rajat Kumar Mishra 2870/2010 VI 72/80 06.04.2015
40 Sneha Singh H.N Singh 3174/2011 V 72/81 06.04.2015
41 Prathibha Yadav Shantaram Yadav 3651/2013 VII 72/82 06.04.2015
42 Renuka Yadav Shantaram Yadav 3652/2013 VII 72/83 06.04.2015
43 Aryan Prabhanu Gyana Ranjan Manik 3685/2014 II 72/84 06.04.2015
44 B.S.Dhinaya Berin Sudha Bervin NM 3713/2014 V 72/85 06.04.2015
45 Pritiprangya Samal Bipin Kumar Samal 3827/2014 VIII 72/86 06.04.2015
46 Kumari Rishika Chandranam Thakur 3848/2014 II 72/87 06.04.2015
47 Kaberi Nayak Malaya Nayak 3084/2011 VII 72/88 07.04.2015
48 Shubham P.Vishwas Rao Prakash G.Vishwas Rao 3140/2011 X 72/89 07.04.2015
49 Krish Verma Keshav Prasad Verma 3132/2011 VII 72/90 07.04.2015
50 Himanshu Kumar Dharmendra Kumar 3287/2012 IV 72/91 07.04.2015
51 Ashwin U. Iyer Umesh K. Iyer 3551/2013 IX 72/92 07.04.2015
52 Lakshmi Kanakan S.Kanakan 3633/2013 IX 72/93 07.04.2015
53 Abhijith Kanakan S.Kanakan 3632/2013 III 72/94 07.04.2015
54 Kamal Preet Kaur Kulwant Singh 3634/2013 IX 72/95 07.04.2015
55 Praveen Kumar B.N. Thakur 3649/2013 XII 72/96 07.04.2015
56 Upasana Rout P.K. Rout 3760/2014 II 72/97 07.04.2015
57 Rohit Kumar Dharmendar Kumar 3309/2012 X 72/98 09.04.2015
58 Subha Prasad Panda Rashmi Ranjan Panda 3029/2011 V 72/99 09.04.2015
59 Parveen Kumar Rajender Singh 3786/2014 XII Com 72/100 09.04.2015
60 Pradeep Kumar Rajender Singh 3178/2011 IX 73/01

10.04.2015

61 Arman Chauhan Rajendra Singh Chauhan 3328/2012 V 73/02 10.04.2015
62 Vikash Yadav Om Prakash Yadav 3530/2013 IX 73/03 13.04.2015
63 Lipsa Priyadarshini Dhaneswar Maharana 3441/2013 III 73/04 13.04.2015
64 Arpita Parida Anirudha Parida 3839/2014 III 73/05 13.04.2015
65 Dharitree Swain Dhirendra Kumar Swain 1496/2004 XII SC 73/06 13.04.2015
66 Ayush Kumar Singh H.N. Singh 3952/2015 I 73/07 15.04.2015
67 Dhairya Ravikant 3477/2013 III 73/08 15.04.2015
68 Tapash Kumar Naik Madan Mohan Naik 2019/2006 XI SC 73/09 15.04.2015
69 Vaishali Yadav Om Prakash Yadav 3532/2013 X 73/10 17.04.2015
70 Garima Singh Awanish Kumar 3808/2014 II 73/11 21.04.2015
71 Pikku Kumar Parmanand Singh 3780/2014 XI SC 73/12 21.04.2015
72 P. Praveen Kumar N. Prakash Kumar 3934/2015 I 73/13 21.04.2015
73 P. Nithiya Rohit Kumar N. Prakash Kumar 3741/2014 VIII 73/14 21.04.2015
74 Abiya S. Afrin Shiyas S. M 3432/2013 III 73/15 25.04.2015
75 Prashima Priyadarshni Prashanta Ku Dalua 3138/2011 VII 73/16 27.04.2015
76 Yangaseni Sutar Santosh Sutar
3235/2011 VI
73/17 27.04.2015
77 Deeksha Prakash Chand 3366/2012 XII SC. 73/18 27.04.2015
78 Kambala Mohan Rao Kambale Rajulu 2196/2007 IX 73/19 28.04.2015
79 Bably Baral Bishnu Prasad Baral 3728/2014 II 73/20

28.04.2015

Students transferred in May-2015
80 Vedant Sharma Sunil Dutt 3218/2011 IX 73/21 05.05.2015
81 Nishikanta Mishra Susant Mishra 3407/2012 IV 73/22 05.05.2015
82 Sasikant Mishra Susant Mishra 3744/2014 II 73/23 05.05.2015
83 Nabodaya Nayak Subrat Kumar Nayak 2045/2006 X 73/24 05.05.2015
84 Vishal Ram Chander 3564/2013 IV 73/25 05.05.2015
85 Paramjit Nayak Basanta Kumar Nayak 3164/2011 VII 73/26 06.05.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

students transferred in june-2015

86 Pratyush Kumar Singh Achyuta Kumar Singh 3391/2012 IV 73/27 05.06.2015
87 Rajat Sharma Sunit Datt 3219/2011 X 73/28

05.06.2015

88 Debabrat Mohapatra Khageswar Mohapatra 1493/2004 XI SC. 73/29 05.06.2015
89 Srikanta Nayak Baikuntha Nath Nayak 1881/2005 XI SC. 73/30 05.06.2015
90 Suyash Pathak Manoj Pathak 3186/2011 X 73/31 05.06.2015
91 Jaya Kumari Surendra Kumar Paswan 1779/2005 X 73/32 08.06.2015
92 Ajay Singh Madan Singh 3800/2014 XI 73/33 08.06.2015
93 Anjali Kanwer Madan Singh 3801/2014 X 73/34 08.06.2015
94 Shreya Suman R.K. Suman 3329/2012 VI 73/35 08.06.2015
95 Anita Patra Niranjan Patra 1276/2003 XII Sc. 73/36 09.06.2015
96 Deepali Prakash Vishwas Rao Prakash G. Vishwas Rao 3142/2011 XII SC. 73/37 09.06.2015
97 Pinky Murmu Bishu Murmu 3775/2014 XII SC. 73/38 09.06.2015
98 Diptimayee Behera Dillip Kumar Behera 1684/2005 X 73/39 11.06.2015
99 Srutirekha Priyadarshini Narendra Nath Behera 1711/2005 X 73/40 11.06.2015
100 J.M. Rahul T.Johnson 3144/2011 XII Sc. 73/41

15.06.2015

101 Ankit Samal Mahendra Samal 3601/2013 X 73/43 15.06.2015
102 S.Jaya Laxmi S.Rajeswar Rao 1230/2003 XII Sc. 73/44 15.06.2015
103 Adarsh das Bijaya Chandra Mallick 2983/2010 X 73/45 15.06.2015
104 Sunita priyadarshini Sushant Kumar Jena 3566/2013 XII Sc. 73/46 16.06.2015
105 SoumyaJyoti Sahoo Bijaya Kumar Sahoo
1877/2005 X 73/47 17.06.2015
106 Shivangi Shukla Sudhen Kumar 3188/2011 X 73/48 17.06.2015
107 Sasmita Majhi K.C. Majhi 1224/2003 XII Sc. 73/49 17.06.2015
108 Deepa Rani Priyadarshini D.Khuntia 1227/2003 XII Sc. 73/50 17.06.2015
109 Akshya Kumar Sidu Ramesh Chandra Sidu 3611/2013 XI Failed 73/51 18.06.2015
110


73/52 Cancelled
111 Adabala Srivenkata Chaitnanya Shri Assvv Trimurthulu 3555/2013 X 73/53 18.06.2015
112 Sumit Chakraborty Shri S. K. Chakraborty 3609/2013 XII Com. 73/54 18.06.2015
113 Rohit Kumar Shivji Yadav 3636/2013 XII Sc. 73/55 18.06.2015
114 Swarnim Sharma Dilip Sharma 3591/2013 X 73/56 19.06.2015
115 Madhumangal Das Giridhari Das 3491/2013 X 73/57 20.06.2015
116 Pradyusha Behera Pramod Kumar Behera 2980/2010 X 73/58 20.06.2015
117 Subham Kumar Surendra Kumar 3204/5911 X 73/59 22.06.2015
118 Shivam Sanket Singh Santosh Kumar Singh 3846/2014 VII 73/60 22.06.2015
119 Aastha Singh Santosh Kumar Singh 3845/2014 V 73/61 22.06.2015
120 Mrutyunjay Parida Ajaya Kumar Parida 1740/2005 X Pass 73/62 23.06.2015
121 Satya Pratik Pattnaik Prafulla Kumar Pattanaik 2681/2009 VII 73/63 23.06.2015
122 Guru Krushna Swain Pramod Kumar Swain 1778/2005 X 73/64 23.06.2015
123 Palak Dhauria Umashankar Dhauria 3953/2015 I 73/65 24.06.2015
124 Sunil Kumar Jena Padmalochan Jena 1431/2003 XII Sc. 73/66 24.06.2015
125 Minakshi Kumari Shiv Nath ram 3484/2013 X Cont. 73/67 24.06.2015
126 Atul Kumar Singh Vinay Kumar Singh 3228/2011 XII Sc. 73/68 24.06.2015
127 Payal Dhauria Umashankar Dhauria 3370/2012 VIII 73/69 24.06.2015
128 Simran Mohanty Sudipta Kumar Mohanty 3567/2013 XII Sc. 73/70 24.06.2015
129 Madhu Kumari Shiv Nath Ram 3586/2013 XII Sc. 73/71 24.06.2015
130 Shivam Kumar Singh Santosh Kumar Singh 2020/2006 XI Failed 73/72 25.06.2015
131 Jyotirmayee Panigrahi Harish Chandra Panigrahi 1782/2005 X 73/73 25.06.2015
132 Vivek Kumar Suresh Kumar singh 3150/2011 XI Sc 73/74 25.06.2015
133 Riti Suresh Kumar Singh 3151/2011 X 73/75 25.06.2015
134 Prakash Choudhary P.S. Choudhary 2596/2008 XII Sc. 73/76 25.06.2015
135 Neha Kumari P.S. Choudhary 2597/2008 XI Sc. 73/77 25.06.2015
136 Rani Kumari Sachendra Kumar 3217/2011 XII Com. 73/78 25.06.2015
137 Shubham Mohapatra Goutam Charan Mohapatra 2875/2010 XII Sc. 73/79 25.06.2015
138 Afrin Nafish Abdul Abid Khan 3592/2013 X 73/80 25.06.2015
139 Simran Acharya Barada Prasad Acharya 1898/2005 X 73/81 26.06.2015
140 Akshita Subudhi Ray Ananta Kumar Ray

3406/2012

X 73/82 26.06.2015
141 Pinki Kumari H.C. Daitha 3641/2013 XII Com. 73/83 26.06.2015
142 Anish Kumar Malla Sanjaya Kumar Malla 2966/2010 XI Sc. Failed 73/84 26.06.2015
143 Avinab Mitra J.K. Mitra 1766/2005 XII Sc. 73/85 27.06.2015
144 Sankar Kumar Mahapatra P.K. Mahapatra 3599/2013 XII Sc. 73/86 27.06.2015
145 Chittaranjan Kumar Gupta Paramanada Gupta 3568/2013 XII Sc. 73/87 27.06.2015
146 Janmanjaya Sahu S.K. Sahu 3481/2013 VIII 73/88 27.06.2015
147 Smruti Ranjan Samal S.K. Samal 1258/2003 XII Sc. 73/89 27.06.2015
148 Jyotiramayee Sahu S.K. Sahu 3746/2014 II 73/90

27.06.2015

149 Animesh Swain Ashutosh Swain 2537/2008 VIII 73/91 30.06.2015
150 Ankush Kumar Sagar Shiv Kumar 3869/2014 XI SC Failed 73/92

30.06.2015

151 Shraddha Tiwari R.K. Tiwari 3578/2013 XII Sc. 73/93 30.06.2015
152 Mamata Mahakhud M.K. Mahakhud 3575/2013 XII Sc. 73/94 30.06.2015
153 Abinash Sahoo A.K. Sahoo 1253/2003 XII sc. 73/95 30.06.2015
154 Vishal Tiwari S.S. Tiwari 3394/2012 VIII 73/96 30.06.2015
155 Piyush Kumar Tiwari S.S. Tiwari 3435/2013 III 73/97 30.06.2015
156 Amlan Samal M.K. Samal 2011/2006 XII Sc. 73/98 30.06.2015
157 Asish Kumar Saroj R.P. Saroj 3873/2014 XI Com. Failed 73/99 30.06.2015
158 Korlana Vijay Kumar K. Rama Rao 1286/2003 XII Sc. 73/100 30.06.2015
159 Dasari Mani Dasri Jagannath Rao 3608/2013 XII Com. 74/01 01.07.2015
160 Monalisha Priyadarshini Panchanan Samal 1244/2003 XII Sc. 74/02 01.07.2015
161 Praveen Kumar Samal Panchanan Samal 1245/2003 XII SC. 74/03 01.07.2015
162 Shiv Krishna Garnaik S.K Garnaik 3981/2015 I 74/04 01.07.2015
163 Sushree Sangita Garnaik S.K Garnaik 3395/2012 VII 74/05 01.07.2015
164 Ipsita Martha Chintamani Martha 4003/2015 II 74/06 02.07.2015
165 Rejiya Sultana S.A. Khan 1465/2004 XI COM. 74/07 03.07.2015
166 Abinash Das A.K. Das 2365/2007 X 74/08 04.07.2015
167 Swadhin Singh K.M. Singh 1752/2005 X 74/09 06.07.2015
168 Jagdish Kumar Naik Maheswar Naik 1239/2003 XII SC 74/10 06.07.2015
169 Ansuman Mishra Mrutyunjay Mishra 1272/2003 XII SC 74/11 06.07.2015
170 Subhashree Sarangi Siddheswar Sarangi 2930/2010 X 74/12 08.07.2015
171 A manisha A Rama Rao 1268/2003 XII SC 74/13 14.07.2015
172 Asha Rani Hembram Arun Kumar Hembram 3688/2014 II 74/14 14.07.2015
173 Soni Kumari Arun Kumar Hembram 3416/2013 III 74/15 14.07.2015
174 Manoj Pradhan Parikshit Pradhan 3387/2012 VII 74/16 14.07.2015
175 P Shiva Kumar P.Papa Rao 1690/2005 X 74/17 14.07.2015
176 Soumya Priyadarsini Nayak Ajaya Kumar Nayak 2278/2007 X 74/18 14.07.2015
177 Saswat Samant Ray Sirish Majhi 3949/2015 I 74/19 14.07.2015
178 Pankaj Pradhan Parikshit Pradhan 3375/2012 XI COM 74/20 14.07.2015
179 Seema suvadarshini Subash Chandra Jena 3576/2013 XII SC 74/21 16.07.2015
180 Puja Kumari Bharati Dinesh Chandra Bharati 1311/2003 XII SC. 74/22 16.07.2015
181 Sourav Kumar Dalai Sheshadev Dalai 1545/2004 XI SC. Failed 74/23 16.07.2015
182 Bijay Kumar Sahoo Sukadev Sahoo 2577/1013 XII SC. 74/24 16.07.2015
183 Himadri Boro Prabin Ch Boro 3703/2014 II 74/25 20.07.2015
184 Abhilove Kumar Shankar Singh 3390/2012 XI COM 74/26 21.07.2015
185 D.Papa Rao D Umapothi Reddy 1710/2005 X 74/27 21.07.2015
186 Kumari Sneha Murmu Sashidhar Murmu 1734/2005 X 74/28 21.07.2015
187 Arpita Swain Ashutosh Swain 3804/2014 V 74/29 21.07.2015
188 Tashwini Bastia Tapas Ranjan Bastia 3476/2013 III 74/30 21.07.2015
189 Kumari Baduli Munda Laxman Munda 3230/2011 XII COM 74/31 22.07.2015
190 Ananya Sameer Shyam Narayan Pathak 3991/2015 II 74/32 23.07.2015
191 Shivam S.K. Singh 2905/2010 XI SC. 74/33 25.07.2015
192 Mahaprasad Mallick Pitambar Mallick 3312/2012 XI SC. 74/34 29.07.2015
193 Sayed Zishan Ali Sayed Reeman Ali 3500/2013 VIII 74/35 01.08.2015
194 Aahana Swain Ramani Swain 4007/2015 I 74/35 06.08.2015
195 Abhishek Mohapatra A.B. Mohapatra 2990/2010 XI Sc.(Failed) 74/37 07.08.2015
196 Trayambak Subudhi Ray Pradipta Ku. Subudhi Ray 3829/2014 II 74/38 11.08.2015
197 Jigyansa Subudhi Ray Pradipta Ku. Subudhi Ray 3386/2012 IX 74/39 11.08.2015
198 Puspa Yadav R.C. Yadav 1229/2003 XII SC. 74/40 11.08.2015
199 Lavanya J M T. Johnsen 3143/2011 IX 74/41 21.08.2015
200 Raman Kumar Sachendra Kumar 3216/2011 VIII 74/42 21.08.2015
201 Rajan Kumari Sachendra Kumar 3637/2013 X 74/43 21.08.2015

202

Asif Raja

Nasruddin Ansari 3841/2014 IV 74/44

24.08.2015

203 Bikram Das T.K.Das 3003/2010 XII COM 74/45 28.08.2015
204 Ranendra Pratap Swain Ranjit kumar Swain 1708/2005 XI SC 74/46 8.09.2015
205 Debasish Samal S.K.Samal 1682/2005 X 74/47 9.09.2015
206 Sarita Lokra Shilanand Lokra 4071/2015 XI COM 74/48 11.09.2015
207 Mrutunjay Vivek Sumit B Binaya Kumar Behera 3727/2014 IV 74/49 01.10.2015
208 Nicky Kumari Ashok Mishra 3187/2011 XI COM 74/51 06.10.2015
209 Ashutosh Sethy Khadola Sethy 3359/2012 V 74/52 06.10.2015
210 Ipsita Sethy Khadola Sethy 3360/2012 VIII 74/53 06.10.2015
211 Jyotirmayee Nayak Jayadev Nayak 3314/2012 VI 74/54 12.10.2015
212 Prasanjeet Nayak Jayadev Nayak 3943/2015 I 74/55 12.10.2015
213 K.Mohammed Wasim P.Mohammed Raffi
4031/2015 VII 74/56 12.10.2015
214 Shweta Singh Dilip Kumar 3015/2011 XII SC. 74/57 16.10.2015
215 Kumar Vaibhav Dilip Kumar 3095/2011 VI 74/58 16.10.2015
216 Shree Ritam Som Dipak Kumar Som 3975/2015 VI 74/59 16.10.2015
217 Prasant Kumar Das Pahali Das 362/2093 Vi Failed 74/60 05/11/2015
218 Pradayini Jyotishi Bibekananda Jyotishi 4006/2015 I 74/61 05/11/2015
219 Ritikesh Singh Sarju Singh 3436/2013 III 74/62 06/11/2015
220 Ranjana Singh Sarju Singh 3145/2011 XI COM 74/63 06/11/2015
221 Madhu Shree Panda Bijay Kumar Panda 4004/2015 VI 74/64 19/11/2015
STUDENTS TRANSFERRED IN-2016
222 Om Prakash Behera Mangaraj Behera 3907/2015 I 74/65 01/01/2016
223 Sneha Hansdah Ramdas Hansdah 3322/2016 VI 74/66

02/04/2016

224 Deven Chahar Pawan Kumar 3409/2016 VII 74/67 02/04/2016
225 Bhavan Chahar Pawan Kumar 3410/2016 V 74/68 02/04/2016
226 Goutam Hansdah Ramdas Hansdah 3461/2016 IV 74/69 02/04/2016
227 Shreya Sanjiv Kumar 2442/2008 IX 74/70 02/04/2016
228 Pratik Pradhan Braja Mohan Pradhan 3209/2011 VII 74/71 04/04/2016
229 Cheeli Roshini C.J. Ratnam 3589/2013 VIII 74/72 04/04/2016
230 C. Revanth C.J. Ratnam 3590/2013 X 74/73 04/04/2016
231 Mohit Narayan Sandil Ajit KUmar 3315/2012 VII 74/74 04/04/2016
232 Khushi Yadav Krishna Pal Yadav 3979/2015 II 74/75 04/04/2016
233 Ishan Deb Jagat Jyoti Deb 3990/2015 IV 74/76 06/04/2016
234 Deep Sikha Yadav Ram Dinesh Yadav 2136/2006 XIICom 74/77 07/04/2016
235 M. Payal Priyadarsini Pradip Kumar Mirdha 3736/2014 IX 74/78 11/04/2016
236 Esha Chauhan Vinay Kumar 3373/2012 VIII 74/79 11/04/2016
237 Twinkal Vinay Kumar 3374/2012 VI 74/80 11/04/2016
238 Dhairya Pratap Sushil Kumar Singh 3742/2014 VI 74/81 11/04/2016
239 Bhavana Singh Sushil Kumar Singh 3743/2014 VII 74/82 11/04/2016
240 Sristi Dubey Sureman Dubey 3404/2012 V 74/83 11/04/2016
241 Radhagobinda Nayak Trailokya Nayak 2800/2010 VI 74/84 18/04/2016
242 Pratyush Kumar Gouda Gouranga Gouda 3855/2014 IV 74/85 19/04/2016
243 Jatin Yadav Sandeep Yadav 3536/2013 V 74/86 22/04/2016
244 Sachin Kumar Sandeep Yadav 3544/2013 IV 74/87 22/04/2016
245 Ritesh Ranjan Subhash Das 3776/2014 IX 74/88 22/04/2016
246 Sneha Sony Subhash Das 3777/2014 VI 74/89 22/04/2016
247 Komal Bharti Mahesh Kumar 3547/2013 VII 74/90 22/04/2016
248 Shuvam Kumar Das Arakhita Das 1742/2005 XI COM 74/91 22/04/2016
249 Aditya Patanaik Samir Chandra Patanaik 3738/2014 VIII 74/92 29/04/2016
250 Amrita Patanaik Samir Chandra Patanaik 3739/2014 V 74/93 29/04/2016
251 Vignesh Swain Gadadhar Swain 3166/2011 VI 74/94 29/04/2016
252 Vivek Lakra Shilanand Lakra 4070/2015 VII 74/95 30/04/2016
253 Rashmi Lakra Shilanand Lakra 4072/2015 IX 74/96 30/04/2016
254 Sumesh Kumar Jena Pratap Kumar Jena 3327/2012 VIII 74/97 07/05/2016
255 Sriyashree Das Gobinda Chandra Das 3918/2015 II 74/98 12/05/2016
256 Padmalochan Rout Pabitra Kumar Rout 3528/2013 IX 74/99 18/05/2016
257 Soumya Ranjan Rout Pabitra Kumar Rout 3529/2013 VII 74/100 18/05/2016
258 KIshan Kumar Manish Kumar 3588/2013 X 193/01 31/05/2016
259 Rajesh Ray Kalandi Gochhayat 1683/2005 XI Failed 193/02 31/05/2016
260 Tiyasha Roy Tapan Kumar Roy 3311/2012 VII 193/03 31/05/2016
261 Tanay Roy Tapan Kumar Roy 3313/2012 VI 193/04 31/05/2016
262 Sudeshna Jena Samar Pratap Jena 2133/2006 X 193/05 31/05/2016
263 Nav Uday Kumar Ray Lakshman Prasad Ray 3486/2013 IX 193/06 31/05/2016
264 Tamseel Ahmed Sk. Najmul Islam 1738/2005 XICom,Discontinue 193/07 01/06/2016
265 Sidhanta Nayak Bhramarbar Nayak 1970/2006 X 193/08 01/06/2016
266 Abhijit Sahoo Manoj Kumar Sahoo 1954/2006 X 193/09 06/06/2016

267

Pratik Ray Kishor Kumar Ray 1959/2006 X 193/10 06/06/2016
268 Rajlaxmi Barik Rashmiranjan Barik 1962/2006 X 193/11 06/06/2016
269 Deo Kumar Singh Raju Kumar Singh 3503/2013 V 193/12 06/06/2016
270 Juhi Kumari Singh Narayan Singh 3643/2013 VII 193/13 06/06/2016
271 Monalisha Biswal Manoranjan Biswal 1982/2006 X 193/14 06/06/2016
272 Sumit Kumar Hatta Kishore Sethy 1993/2006

X

193/15 06/06/2016
273 Saroj Kumar Nayak Gobinda Chandra Nayak 2003/2006 X 193/16 06/06/2016
274 Satabdi Siva Sundar Girish Chandra Sethi 2005/2006 X 193/17 06/06/2016
275 Khusboo Singh Raju Singh 3983/2015 II 193/18 06/06/2016
276 Preethi Mogudala Anjaiah Mogudala 3378/2012 X 193/19 06/06/2016
277 Aman Kumar Ajeet Kumar 3533/2013 VI 193/20 06/06/2016
278 Amrita Singh Ajeet Kumar 3535/2013 III 193/21 06/06/2016
279 Akash Kumar Singh Narayan Singh 3648/2013 X 193/22 06/06/2016
280 Itishree Behera Pratap Kumar Behera 1947/2006 X 193/23 09/06/2016
281 Madhusudan Marandi Sangram Keshari Marandi 3107/2011 X 193/24 09/06/2016
282 S Jagadhatri Kabindra Barik 1544/2004 XII Sc. 193/25 09/06/2016
283 Badal Hasda Biranchi Hasda 3585/2013 IV 193/26 09/06/2016
284 Sombir Singh Nahar Singh 3878/2015 XII Com. 193/27 10/06/2016
285 Sakhabat Hossain Khan Manzoor Hossain Khan 1492/2004 XII Com. 193/28 10/06/2016
286 Arpan Dass Anil Kumar Dass 3763/2014 XII Com. 193/29 13/06/2016
287 Debasish Palai Manoj Kumar Palai 1463/2004 XII Com. 193/30 13/06/2016
288 Aditya Panigrahi Amulya Kumar Panigrahi 3120/2011 X 193/31 13/06/2016
289 Bhagyashree Ghosh Deep Kumar Ghosh 3115/2011 VI 193/59 20/06/2016
290 Sanghamitra Barik Kanhu Barik 3757/2014 VII 193/72 28/06/2016
291 Vishakha Rani Kali Charan 3434/2013 IV 193/78 07/06/2016
292 Vikash Charan Kali Charan 4256/2016 II 193/86 08/07/2016
293 KM Priya Pandey Rakesh Pandey 3822/2014 XII Comm 193/87 14/07/2016
294 S N Nirmala S P Sahu 1460/2004 XII Sc 193/88 14/07/2016
295 Pritanshu Priyadarshan P K Pradhan 2010/2006 X 193/89 14/07/2016
296 Ankita Nayak Birendra Ku Nayak 1997/2006 X 193/90 14/07/2016
297 Priyam Paramita Mallick P K Mallick 3818/2014 XII Comm 193/91 14/07/2016
298 Divya Shandilya Ajit Kumar 3316/2012 XII Sc 193/92 20/07/2016
299 Nisha Kumari D N Lohar 2573/2008 XII Com 193/93 20/07/2016
300 Pallabi Sathpathy N P Sathpathy 3790/2014 XII Sc 193/94 20/07/2016
301 Pritam Mishra K P Mishra 2000/2005 XI Sc 193/95 20/07/2016
302 Keshav Kumar Kailash Choudhury 1736/2005 X B 193/96 20/07/2016
303 Mahi Sharma Raju Diwakar 3961/2015 II 193/97 20/07/2016
304 Shriparna Chakraborty S K Chakraborty 3559/2013 X 193/98 22/07/2016
305 Samip Tripathy Bikash Tripathy 2736/2009 X 193/99 25/07/2016
306 Priyanshu Biswal P K Biswal 3356/2012 VI 193/100 29/07/2016
307 Sadeka Ismail Md. Ismail 1482/2004 XI Sc 194/01 04/08/2016
308 Nidhi Yadav Ram Shankar Yadav 3558/2013 XII Sc 194/02 06/08/2016
309 Kumar Abhijit Das Akuli Charan Das 730/2000 X 194/03 06/08/2016
310 Pradeep Kumar Magudala Anjaiah Magudala 3379/2012 VII 194/04 06/08/2016
311 Suman Bharti Kisku Diwan Kisku 3425/2013 IV 194/05 09/08/2016
312 Sarthak Sandipni Das Birendra Kumar Das 1750/2005 XII Sc 194/06 09/08/2016
313 MD. Amaan Mahfooz Khan Md. Mahfooz Ali Khan 3600/2013 IV 194/07 09/08/2016
314 Stuti Soumya Deomanav Bhatnagar 3754/2014 V 194/08 13/08/2016
315 Devanshu Bhatnagar Deomanav Bhatnagar 3756/2014 VI 194/09 13/08/2016
316 Gourav Kumar Dash Subhendu Kumar Dash 2658/2009 XI 194/10 13/08/2016
317 Shreeja Kar Samarendra Nath Kar 3863/2014 III 194/11 13/08/2016
318 Tamseel Alam Md. Jalil Alam 3923/2015 II 194/12 23/08/2016
319 Anindita Sikder B D Sikder 3368/2012 XI 194/13 24/08/2016
320 Nibedita Sikder B D Sikder 3369/2012 IX 194/14 24/08/2016
321 Omisha Seth Manhar Seth 3604/2013 VI 194/15 29/08/2016
322 Soham Seth Manhar Seth 3605/2013 IX 194/16 29/08/2016
323 Laxmidhar Murmu Udaynath Murmu 1508/2004 XI COM 194/17 31/08/2016
324 Sai Subhashree Maharana Ullash Kumar Maharana 3759/2014 III 194/18 06/09/2016
325 Piknik Jena Golekha Chandra Jena 4227/2016 XI SC. 194/19 12/09/2016
326 Indori Sai Kiran Induri Satyanarayan 4097/ IV 194/20 12/09/2016
327 Induri Mahalaxmi Induri Satyanarayan 4177/ I 194/21 12/09/2016
328 Priyanshu R Sangram Singh Sudhanshu Bhusan Sangram Singh 2823/ VII 194/22 17/09/2016
329 Tanmaya Ghatuary Trilochan Mohanty 3451/ IV 194/23 07/10/2016
330 Kshirabdhi Tanaya Ghatuary Trilochan Mohanty 4163/ I 194/24 07/10/2016
331 Abhipsa Happiness Swain Ramachandra Swain 4289/ I 194/25 20/10/2016
332 Anuska Mishra Ajit Kumar Mishra 4157/ I 194/26 25/10/2016
333 P Adhitya Raj P Sayanna 3859/ VI 194/27 29/10/2016
334 Anamitra Chakraborty Basudeb Chakraborty 4198/ I 194/28 02/12/2016
335 Soumyajit Biswas Soumen Biswas 3888/ II 194/29 15/12/2016
336 Ronali Swain Dhirendra Ku Swain 1744/ XII COMM. 194/30 04/01/2017
337 Priyabrat Mohapatra Suryakanta Mohapatra 4324/ II 194/31 28/01/2017
338 Priyanka Mohapatra Suryakanta Mohapatra 4325/ V 194/32 28/01/2017
339 Ronit Parida Rohit Parida 4296 I 194/33 18/02/2017
340 Aniket Ranjan Dhirnedra Kumar 3987 VI 194/34

03//03/2017

341 Prateek kumar Mirdha Pradeep kumar Mirdha 3695 III 194/36 24/03/2017
342 Aditi Muskan Akhileswar Chaudhary 3799 VIII 194/37 27/03/2017
343 Ashutosh Akhileswar Chaudhary 3752 III 194/38 27/03/2017
344 N. Suriya R. Nanak Raja 4262 VI 194/40 28/03/2017
345 N. Arya R. Nanak Raja 4263 II 194/41 28/03/2017
346 Eduru Jahnavi E. Divakar Rao 3494 V 194/42 30/03/2017
347 Eduru Suneeta E. Divakar Rao 3056 VI 194/43 30/03/2017
348 Ankit Singh Jai Prakash 3553 XI Commerce 194/44 30/03/2017
349 Debabrata Saha Santanu Saha 3986 VI 194/45 03/04/2017
350 Alekhadatta Nishikant Sushanta Kumar Jena 2961 VIII 194/46 03/04/2017
351 Swayam Sudha Panigrahi Jatindra Panigrahi 3958 III 194/47 05/04/2017
352 Ipsita Martha Chintamani Martha 4219 IV 194/48 05/04/2017
353 Lala Prem Prakash Ray Lala Narendra Kumar Ray 2539 X 194/49 06/04/2017
`354 Lala Om Prakash Ray Lala Narendra Kumar Ray 4046 III 194/50 06/04/2017
355 Manish Kumar Choudhary Ram Kumar 3548 IX 194/51 06/04/2017
356 Vikas Kumar Choudhary Ram Kumar 3565 V 194/52 06/04/2017
357 Aakansha Choudhary Prashant Kumar Choudhary 3768 VII 194/53 06/04/2017
358 Subhrajit Pandua S S Pandua 4107 IV 194/54 07/04/2017
359 Surya Narayan Behera Chhavram Behera 2624 IX 194/55 10/04/2017
360 Rudra Prasad Behera Kartik Chandra Behera 2616 IX 194/56 12/04/2017
361 Vivek Das Tarun Kumar Das 3002 IX 194/57 20/04/2017
362 Rameswar Patra Sanjay Patra 4138 II 194/58 26/04/2017
363 Anjali Bhengra Anil Kumar Bhengra 3582 VI 194/59 28/04/2017
364 Angel Anugrahit Bhengra Anil Kumar Bhengra 3583 VIII 194/60 28/04/2017
365 Anandit Bahalen Bhengra Anil Kumar Bhengra 3582 III 194/61 28/04/2017
366 Arifa Begum Laskar Saffaruddin Laskar 4281 XI 194/62 29/04/2017
367 Rohith Reddy Eranna N 4241 III 194/63 29/04/2017
368 Pratik Pradhan Braja Mohan Pradhan 3209/2011 VII 74/71 04/04/2016
369 Cheeli Roshini C.J. Ratnam 3589/2013 VIII 74/72 04/04/2016
370 C. Revanth C.J. Ratnam 3590/2013 X 74/73 04/04/2016
371 Mohit Narayan Sandil Ajit KUmar 3315/2012 VII 74/74 04/04/2016
372 Khushi Yadav Krishna Pal Yadav 3979/2015 II 74/75 04/04/2016

373 Abhay Kumar Manish Kumar 3621/2015 VIII 194/64 16/05/2017
374 Ashu Kumar Dubey Santosh Kumar Dubey 3638 VII 194/65 16/05/2017
375 Fatima Shaikh Ajmat Shaikh Ajmat 4039 iv 194/66 16/05/2017
376 Gaurav Swain Manoranjan Swain 4123 II 194/67 23/05/2017
377 Anwesha Behera Chandra Sekhar Behera 4100 III 194/68 24/05/2017
378 Akash KUmar Behera Chandra Sekhar Behera 4099 VI 194/69 24/05/2017
379 Kiran Judu Jayapal Judu 3646 VI 194/98 03/06/2017
380 Anjisha Judu Jaypal Judu 3647 X 194/99 03/06/2017
381 Anshit Dhariwal A.K. Dhariwal 3714 X 97/9603 05/06/2017
382 Swarup Rudra Paul Bishnu Ch. Paul 3653 X 97/9604 05/06/2017
383 Subhasmita Mahapatra Sachidananda Sahoo 2371 X 97/9607 05/06/2017
384 Ankita Das Dr. B.B. Das 2235 X 97/9622 09/06/2017
385 Subhalaxmi Sethy Gangadhar Sethy 2197 X 97/9623 09/06/2017
386 Priyanka Priyadarshini Parida Santosh Kumar Parida 3531 X 97/9624 12/06/2017
387 Vikas Nagendra Kumar 4037 X 97/9626 12/06/2017
388 Lokesh Kumar Girish Chandra 4058 X 97/9627 13/06/2017
389 Prashant S. Sattaragi Shivanand Y. Sattaragi 3836 X 97/9692 14/06/2017
390 Sandeep Kumar Das Dillip Kumar das 3517 X 97/9630 14/06/2017
391 Asish Ku. Soren Karia Soren 2173 X 97/9613 14/06/2017
392 Disha Darshini Manash Pradhan 2179 X 97/9632 14/06/2017
393 Madhusmita Jena Madhusudan Jena 2382 X 97/9633 14/06/2017
394 Biswamlut Sahoo Biranchi Ku. Sahoo 2280 X 97/9634 14/06/2017
395 Suman Kumar Binayak Dwibedy 3765 X 97/9635 14/06/2017
396 Nishita Roy Binod Roy 3626 IX 97/9636 16/06/2017
397 Durgesh Nandini Mallick Rudra Prasad Mallick 2174 X 97/9637 16/06/2017
398 Suparna Ghoshal Sunil Ghoshal 3405 IX 97/9638 16/06/2017
399 Narendra Nath Hansdha Chhotaray Majhi 2004 X 97/9639 16/06/2017
400 Nitesh Kumar Dilip Kumar 4061 VII 97/9640 17/06/2017
401 Priya Kumari Dilip Kumar 4062 X 97/9641 17/06/2017
402 Raziya Khatun Imran ali Khan 3598 X 97/9642 17/06/2017
403 Harman Deep Singh Jasvir Singh 3629 X 97/9643 17/06/2017
404 Deepjyoti Roy Binod Roy 3625 V 97/9644 17/06/2017
405 K Rajeswari K Appal Swamy 2194 X 97/9645 19/06/2017
406 Subhalaxmi Ojha Ramesh Ojha 4275 XI 97/9646 19/06/2017
407 Sabita Rani Marandi Binju Marandi 3525 X 97/9647 20/06/2017
408 Ayush satpathy Pravash ranjan Satpathy 2229 X 97/9648 20/06/2017
409 Anwesha Arpita Ajaya Ku. Sahoo 3978 III 97/9650 20/06/2017
410 Ram Krishna Marandi Binju Marandi 3524 XI 97/9654 21/06/2017
411 Harsh Kumar Chaudhary P K Chaudhary 3767 XI 97/9657 21/06/2017
412 Arpit Anewsh Sahoo A K Sahoo 2728 XI 97/9658 21/06/2017
413 Raliya Basri Imran ali Khan 3725 IV 97/9652 21/06/2017
414 Saurabh Kumar K J Bahudar 3614 XI 97/9655 21/06/2017
415 Rudra Madhav Patra Binod Bihari Patra 3755 VI 97/9656 21/06/2017
416 Harsh Kumar Choudhary P.K. Chaudhary 3767 XI 97/9657 21/06/2017
417 Arpit Anwesh Sahoo A.K. Sahoo 2725 XI 97/9658 21/06/2017
418 Goutam Bindhani Pramod Kumar Bindhani 2186 XI 97/9659 23/06/2017
419 Baishnabi Patra Binod Bihari Patra 4088 III 97/9653 21/06/2017
420 Ansuman Pradhan Ramesh Chandra Pradhan 4152 II 97/9660 27/06/2017
421 Saswat Kumar Parida Sarat Kumar Parida 2178 X 97/9661 29/06/2017
422 Sahil Ray Samir Kumar Ray 3320 XII 97/9601 29/06/2017
423 Anuka Rani Sarkar Upanand sarkar 4475 I 97/9662 05/07/2017
424 Sohini Saha Santanu Saha 3985 XI 97/9664 07/07/2017
425 Kumari Madhusmita Naik Dhiren Kumar Naik 3602 V 97/9665 07/07/2017
426 Deepak Kumar naik Dhiren Kumar Naik 4120 II 97/9666 07/07/2017
427 Pallabi Ghosh Swapan Ghosh 3372 VII 97/9667 07/07/2017
428 Ankita Das B B Das 2235 XI 97/9668 07/07/2017
429 Sushant Patil Suresh Patil 3613 VIII 97/9669 11/07/2017
430 Abhishek Ku. Gautam Ajay Ku. Gautam 3639 IX 97/9670 11/07/2017
431 Ritu Patil Patil Suresh Suba Rao 3612 V 97/9671 12/07/2017
432 Divija Dutta Biswajit Dutta 4456 I 97/9672 12/07/2017
433 Aruna Kumar Behera Abhaya Kumar Behera 2239 X 97/9673 15/07/2017
434 Sahil Bari Joginder Pal 3630 XI 97/9674 15/07/2017
435 Sagar Bahari Joginder Pal 3631 VIII 97/9675 15/07/2017
436 Bhabisya Ray Srikant Ray 2188 XI 97/9676 19/07/2017
437 Rajesh Kumar Soren Simion Soren 4485 XI 97/9677 20/07/2017
438 Tinku Abdul Reheman Abdul Hamid 4482 XI 97/9678 22/07/2017
439 Sai Singdha Baral Dillip Kumar Baral 4478 I 97/9679 28/07/2017
440 Arpita Sahoo Ajay Kumar Sahoo 2202 X 97/9680 31/07/2017
441 Purnima Rout Gopal Chandra Rout 4027 X 97/9681 31/07/2017
442 Rinchen Lama Sanjaya Kumar Lama 4184 II 97/9690 30/08/2017
443 Banisha Lama Sanjay Kumar Lama 4301 VII 97/9691 30/08/2017
444 Pratyusha Samal Pratap Kumar Samal 4342 I 97/9682 02/08/2017
445 Baishnabi Barik Prahallad Chandra Barik 2715 XI 97/9683 08/08/2017
456 Anish Kumar Majumdar Ashok Kumar Majumdar 4488 XI 97/9684 11/08/2017
457 Parish Kumar Behera Prashant Kumar Behera 1801 XII 97/9685 14/08/2017
458 Prakash Kumar Barik Nimai Ch. Barik 3607 XII 97/9686 14/08/2017
459 Tulsimayee Tidu Paraa Tudu 2232 X 97/9688 22/08/2017
460 Abhiseka Tripathy Nalim Kishor Tripathy 2486 XII 97/9689 23/08/2017
461 Somesh Mishra Kailash Chandra Mishra 3719 IV 97/9692 15-09-2017
462 Ridit Yadav Rajiv Kumar Yadav 4454 I 97/9693 20/09/2017
463 Pankaj Kumar Sahoo Ajay Kumar Sahoo 2730 X 97/9694 25/09/2017
464 Shreyanshee Dash Shivapriya Dash 2801 VIII 97/9695 25/09/2017
465 Swarit Kavya Summi Kumari 4326 III 97/9696 25/09/2017
466 Amlan Mohanty Gyan Ranjan Mohanty 4504 I 97/9697 10/10/2017
467 Sagen Mandi Madan Mohan Mandi 3735 XI 97/9698 13/10/2017
468 Prasanta Gochhayat Nau Gochhayat 3718 VI 97/9699 17/10/2017
469 Pritamjeet Dixit Manoranjan Dixit 4532 VII 98/9706 03/01/2018
470 Krushna Chandra Patra Tirupati Patra 4525 XI 97/9700 27/10/2017
471 Shalvi Shreyashi Santosh Kumar Khatoi 4502 I 98/9701 01/11/2017
472 Simran Nayak Govinda Chandra Nayak 2932 VIII 98/9702 07/11/2017
473 Somenath Dhibar Chandi Das Dhibar 4208 IV 98/9703 19/12/2017
474 Rukminu Dhibar Chandi Das Dhibar 4207 VI 98/9704 19/12/2017
475 Ishant Chaharia Apurba Chaharia 3930 III 98/9705 03/01/2018
476 Ravula Alekhya Ravula Raju 3928 IV 98/9707 28/03/2018
477 Ravula Yashwant Raju Ravula 4073 VI 98/9708 28/03/2018
478 Rahul Bingumalla B. Vinod Krishna 3731 IX 98/9709 28/03/2018
479 Bingumalla Sagar B. Vinod Krishna 3732 VII 98/9710 28/03/2018
480 Gargi Gagarin Rout Gagarin Rout 4379 II 98/4711 02/04/2018
481 Mitul Agarwal Atul Agarwal 4429 VI 98/9712 02/04/2018
482 Harsh Kumar Jha Sanjay Kumar 4209 IX 98/9713 02/04/2018
483 Vishakha Yadav Ajay Kumar Yadav 4463 II 98/9714 02/04/2018
484 Pallabi Hansda Sankar Hansda 3253 VI 98/9715 02/04/2018
485 Somya Ranjan Sahoo Rashmi Ranjan Sahoo 4226 III 98/9717 02/04/2018
486 Aryan Kiran Budhe B.K Ramesh 4246 VIII 98/9716 02/04/2018
487 Subojeet Mandal Hriday K. Mandal 3840 IX 98/9718 02/04/2018
488 Shagun Yadav Rajiv Yadav 3546 VIII 98/9719 03/04/2018
489 Divyansh Tiwari A.K. Tiwari 3543 VI 98/9720 03/04/2018
490 Shivam Kumar Panda Niranjan Panda 3992 V 98/9721 04/04/2018
491 Akash Singh Kiran Pal Singh 4495 X 98/9722 04/04/2018
492 Ansh Yadav Rajiv Yadav 4446 II 98/9723 04/04/2018
493 Avasini Subha Priyadarsini Malaya Kumar Gochhayat 4507 II 98/9724 05/04/2018
494 Y. Abhishek Roshan S.V Rathnam 3844 VIII 98/9725 06/04/2018
495 Nihara S. Ramesh Ramesh Babu B 4465 II 98/9726 06/04/2018
496 Arun Kumar Singh Ramesh singh 3860 VII 98/9727 07/04/2018
497 B. Praneeth K Naik B. Mirthi naik 4613 I 98/9728 07/04/2018
498 Prashasti Chaudhary Dayasankar Chaudhary 4455 II 98/9792 09/04/2018
499 Preetesh K . Choudhary Dayashankar Chaudhary 3550 VIII 98/9730 09/04/2018
500 Rohith Reddy Eranna N 4241 IV 98/9731 09/04/2018
501 Chaitanya Reddy Eranna N 4273 VII 98/9732 09/04/2018
502 A. Ramasamy A.A. Potri 3853 X 98/9733 10/04/2018
503 S.P. Sai Vinay U. Sundaran 4045 XII 98/9734 10/04/2018
504 Johny Aryan Tigga Arvind Tigga 4470 II 98/9735 11/04/2018
505 Rishav Verma R K Verma 4541 II 98/9736 11/04/2018
506 Nafia Firdos S O Ahmed 4239 VII 98/9737 11/04/2018
507 Tannaz Zareen S O Ahmed 4240 XII 98/9738 11/04/2018
508 Ayush Ansuman Jagannath Mahali 4359 II 98/9739 11/04/2018
509 Varsha Yadav Sunil Kumar 4460 II 98/9740 11/04/2018
510 Milan Ahlawat Sandeep Kumar 4514 II 98/9741 11/04/2018
511 Harpreet Kaur Jasbir Singh 3794 XI 98/9742 17/04/2018
512 Sarada Satapathy Sh Prakash Kumar Satapathy 3455 VIB 98/9743 17/04/2018
513 Shiva M C Muralidharan 3849 V 98/9744 17/04/2018
514 Subham Swarup Jena Sudhir K Jena 3299 VII 98/9745 18/04/2018
515 Md Rehan Md Sakil Alam 4320 VIII 98/9746 18/04/2018
516 Panagudu Sana Panagudu Shiva Kroma 4575 I 98/9747 20/04/2018
517 S K Zuhaib Ali S K Juned Ali 4378 II 98/9748 23/04/2018
518 T ZAHNAVI T SRINIVAS RAJU 3521 VII 98/9749 24/04/2018
519 DEEPAK PARIMANIK GUNDICHA PARIMANIK 3552 IX 98/9750 25/04/2018
520 BIKASH PARIMANIK GUNDICHA PARIMANIK 3617 VII 98/9751 25/04/2018
521 SUBHRASMITA KHUNTIA DIPTIKAR KHUNTIA 3471 VI 98/9752 27/04/2018
522 PUSKAR SHARMA SANJAY SHARMA 3587 VII 98/9753 02/05/2018
523 SHREYA SUBHADARSINI PATRA RAMASANKAR PATRA 3814 V 98/9754 02/05/2018
524 PRABHU PRIYA KHANDAI PRASANT K KHANDAI 3224 VIII 98/9755 03/05/2018
525 SHREYANSH KUMAR PARHI PRAKASH C. PARHI 3574 VI 98/9756 14/05/2018
526 ROSHAN LENKA PRAMOD LENKA 3662 V 98/9757 14/05/2018
527 ASHISH MALIK S. MALIK 4483 X 98/9758 14/05/2018
528 RAZA MANDAL GURUPADA MANDAL 4471 IV 98/9759 15/05/2018
529 K. TANUSHRI KURAKULA APPALA RAJU 4098 IV 98/9782 17/05/2018
530 S. K. AFROZ S K FIROZ 2404 IX 98/9799 19/05/2018
531 RAJIV PRATAP SINGH SUDHIR KUMAR SINGH 4541 III 98/9800 23/05/2018
532 GITANJALI KUMARI SUDHIR KUMAR SINGH 4542 V 99/9801 23/05/2018
533 RUDRA PRAKASH RAY BICHITRANANDA RAY 4266 VI 99/9802 25/05/2018
534 AVISEK SAHOO SASHIKANT SAHOO 3671 V 99/9803 25/05/2018
535 ASUTOSH PRADHAN PRASHANT K PRADHAN 4434 II 99/9804 31.05.2018
536 M PRAVEEN P MOHAN 4059 X 99/9805 01.06.2018
537 PRAHALLAD SAMAL BRUNDABAN SAMAL 2492 X 99/9806 01/06/2018
538 SIBRAM DAS BIJAY KUMAR DAS 4468 II 99/9807 01/06/2018
Sohini Mahapatra Santanu Saha 3985 XI 97/9664 07/07/2017